ТАЙНСТВОТО ПОКАЯНИЕ

„Покайте се, защото се приближи Царството небесно“ (Мат. 4:17)

Когато искаме да очистим тялото си, използуваме вода и сапун. Дали обаче всички православни християни знаят, че съществува духовна баня за нашата духовна нечистота. Това е тайнството Покаяние, което Православната Църква предлага на всички свои чеда, вьзжелали да очистят душите си от сквернотата и тежестта на греха.

На свещеника е дадена от Бога власт да „връзва и развързва“ нашите грехове (срв. Мат. 18:18). И всеки, който се подготви и пристъпи с вяра към тайнството Покаяние, ще почувствува несъмнената му сила в душевния мир и тишина на очистената чрез изповед съвест. Ще успеем ли и ние да се очистим чрез покаяние? Ще успеем ли да осъзнаем своята греховност? Нека побързаме, защото нищо нечисто не ще влезе в Царството Божие (срв. Откр. 21:27).

— Вярваш ли правилно в Бога, така както ни учи Светата Православна Църква?
- Имаш ли страх Божий? Не хулиш ли Бога? Не нарушаваш ли дадените пред Него обещания? Грижиш ли се за своето спасение?
- Носиш ли кръст на гърдите си? С благоговение ли се кръстиш?
- Постиш ли в определените от Църквата дни и периоди?
- Посещаваш ли богослужението в неделни и празнични дни?
- Обичаш ли ближния като самия себе си?
- Помагаш ли на ближния? Оказваш ли му съчувствие? Не го ли осъждаш? Не осъждаш ли свещениците, монасите и другите духовни лица?
- Посещаваш ли болни?
- Даваш ли милостиня на бедни? От сърце ли я даваш? Не правиш ли добри дела на показ?
- Не живееш ли в леност, на чужд гръб? Цениш ли чуждия труд, плодовете на този труд, своето и чуждото време?
 Почиташ ли родителите си, по-възрастните и по-старшите? Не ги ли оскърбяваш?
- Възпитаваш ли децата си във вярата? Молиш ли се за тях?
 Молиш ли се за своите наставници, родители и близки — живи и покойници?
- Не изневеряваш ли на своята съпруга или съпруг?
- Благословен ли е от Бога твоят семеен живот чрез извършване на църковното тайнство брак?
- Не убиваш ли деца в утробата си? Не даваш ли на други такъв съвет, което е косвено участие в убийство?
- Не се ли оскверняваш с блуд и противоестествени извращения?
- Не се ли услаждаш от непристойни изображения?
- Не пееш ли и не слушаш ли непристойни песни? Не участвуваш ли в непристойни танци? Не гледаш ли неморални и сатанински зрелища (филми, пиеси и т. п.)?
- Не съблазняваш ли някого с непристойно поведение и облекло?
 Не се ли напиваш? Не пушиш ли? Не употребяваш ли наркотически средства? Нямаш ли други вредни навици?
- Не сквернословиш ли? Не разказваш ли непристойни анекдоти?
- Не играеш ли на карти или на други хазартни игри?
- Не гледаш ли на карти, на кафе, на ръка или по друг начин?
- Не ходиш ли при екстрасенси, астролози, хипнотизатори, врачки, гледачки, ходжи и др. под.?
- Не използуваш ли магически средства (бяла и черна магия, хипноза, спиритизъм и др.)?

— Ти, който принадлежиш към светата Православна Църква, Църквата на нашите деди, не ходиш ли по сектантски инославни и иноверни сборища? Не се ли отнасяш със съчувствие към техните вредни и опасни сатанински учения (йога, теософия, будизъм и др.)
- Не кълнеш ли децата си, роднините и ближните си?
- Не се ли гневиш на ближния си?
- Стараеш ли се да връщаш на злото с добро, както ни учи нашият Спасител Иисус Христос?
- Не лъжеш ли? Не льжесвидетелствуваш ли? Не клеветиш ли?
- Не крадеш ли? Не си ли присвояваш нещо, оставено за общо ползуване?
- Нямаш ли пристрастие към разкоша и излишните вещи?
- Нямаш ли пристрастие към храната, проявявайки чревоугодие и невъздържание?
- Не празнословиш ли?
- Не обиждаш ли някого? Не измъчваш ли слабите и безпомощните, не издевателствуваш ли над тях?
- Не убиваш ли напразно животни и птици?
- Стараеш ли се да обичаш враговете си?
- Молиш ли се за онези, които те преследват и обиждат?
- Носиш ли търпеливо своя житейски кръст, своите скърби? Не роптаеш ли?

Човек е склонен към греха и ако ние понякога успеем да се въздържим от грях със слово и дело, то дълбочината на нашето падение в помислите е безкрайна. А именно тази нечистота ни тласка към скверни думи и дела. Ние забравяме, че нашите мисли са открити като на длан пред Господа. И ако не се научим да очистваме помислите си още тук, в нашия земен живот, то на Страшния Съд нашата нечистота ще се разкрие пред всички.

Ние постоянно осъждаме, като забравяме, че от немилостивите съдници Бог ще потърси със същата строгост сметка за техните греховни дела. Ти осъждаш ближния с твоята прибързана и страстна преценка. Но дали наистина си прав? Ако изпаднеш в същото изкушение, ще имаш ли сили да устоиш? Осъждайки, ти вземаш върху себе си чужди грехове. Господ еднакво ще търси сметка и от онзи който греши, и от осъждащия, задето дръзва да си присвоява Неговите права на Божествен Съдия. Ти виждаш само това — как пада твоят брат в греха. Но виждаш ли как той плаче и се съкрушава в покаяние?

Най-трудно осъзнава своята нечистота горделивият. Той не вижда своите грехове и живее в постоянна самоизмама. Такива хора винаги са доволни от себе си и не желаят да надникнат в дълбочината на съвестта си. А съвестта — това е гласът на Самия Бог, Който ни изобличава. Затова е така трудно да я излъжем. Тя ще ни попита: как сме използували дадената ни от Бога свободна воля, свободата да направим избор между доброто и злото? Дали нашите дела и намерения ни приближават към Създателя? Дали добрите ни наглед дела са извършени с чисто сърце и с искрена любов? Господ винаги гледа сърцето и знае какво се крие там — смирение или горделиво самодоволство, търпение или раздразнителност. Наистина ли нашите дела са угодни на Бога? — Никой от нас не може да бъде сигурен какъв ще бъде крайният отговор. Разбойникът, който е бил разпнат заедно с Христа, се покаял и Господ му простил и го приел в Своето небесно Царство. А Юда Искариотски, който бил Христов ученик и апостол, предал Спасителя и поради своята гордост, без да се покае, погинал в ада.

Повярвай, християнино, Господ е готов да помилва и укрепи всеки, който идва при Него с покаяние. Господ ни помага да се противим на греховете и да не ги повтаряме. Затова нека с покаяние да се обърнем към Него и да кажем:

— Прости ни, Господи, съгрешихме с гордост, самомнение, тщеславие, славолюбие. Съгрешихме с дело, слово, помисъл и всички наши чувства. Съгрешихме с неверие и униние, с леност и неизпълнение на Твоите заповеди, с небрежна молитва и недостатъчно благоговение към Твоите светии и Твоята Пречиста Майка. Прости ни, Господи.

Съгрешихме, причастявайки се недостойно със светите Христови Тайни, пристъпвайки към Тях без подготовка, без съкрушаване на сърцето за извършените грехове, без изповед и страх Божий. Забравихме, че Св. Причастие — това е огън, който изгаря всички наши грехове. Забравихме, че в тайнството Причащение ние се съединяваме със Самия наш Господ, Който невидимо слиза от небето и претворява хляба и виното в Свое Тяло и Кръв. Прости ни, Господи, и ни помогни със страх и трепет да пристъпваме към Св. Причастие.

Нека помним: преди изповедта и Св. Причастие трябва да простим от сърце на всички, които ни обиждат, оскърбяват и мразят. Само тогава ще можем да молим Господа да прости и нашите грехове.

Подготвяйки се за Св. Причастие, нека повече от всякога да мислим за Бога и да се обръщаме към Него с молитва: Символът на вярата, Отче наш, Богородице Дево, радвай се, Иисусовата молитва — тези молитви трябва да знае наизуст всеки православен християнин, да ги повтаря често и с благоговение.

Велика е Изкупителната Жертва, принесена за нас, грешните. Нашият Творец и Промислител е изпратил Своя възлюблен Син, Господ Иисус Христос, на кръстна смърт, та чрез доброволните страдания на Безгрешния, да бъдат умити греховете на целия свят, на всеки един от нас с Кръвта на непорочния Агнец Божий, с която се приобщаваме в св. тайнство Причащение. Помни, християнино, колко е скъпа цената на нашето спасение! И побързай да се покаеш. Без покаяние никой от нас не може да влезе в Царството небесно. Амин.

(От църковното календарче на БСПЦ за 1994 г.)

© 2001—2005. Православна беседа. Части от четивата могат да се цитират при посочване на адреса на сайта (http://pravoslavie.domainbg.com). Цялостното преиздаване на текстове в печатно тяло или в елекронен вид — само с писмено разрешение от редакцията. Абонамент за четива по електронната поща — вж. тук.