Архимандрит Лазар

ГРЕХЪТ И ПОКАЯНИЕТО
в последните времена

Корица

Библиографски данни: Архимандрит Лазар (Абашидзе). Грехът и покаянието в последните времена. София, 1998.144 стр.
ISBN 954-9684-01-6

© Превод от руски език. ЕТ «Снежана Иванова». Всички права запазени
© Електронно издание (с любезното позволение на издателя). Православна беседа. Възпроизвеждане в печатен или електронен вид без съгласуване с издателството не се разрешава.


Съдържание

Глава I. Тайнството Покаяние
Глава ІІ. За греховете
Глава ІІІ. Съвети към готвещия се за изповед
Глава IV. Кратък разбор на някои от най-разпространените в наше време греховни увлечения
     Рок-музиката
     Наркоманията
     Съвременната магия
     Източните култове
Глава V. Маловерие и нецърковност
Глава VI. Разказът на преп. Теодора Цариградска за митарствата
Глава VII. Пиянството
Глава VIII. Поучения на св. отци на Църквата за покаянието
     1. За очистването на сърцето
     2. За страстите и пагубните пороци и за това, кои от кои се раждат
     3. Що е истинско покаяние
     4. За епитимията
     5. Как трябва да се каем
          A. Кои помисли трябва да се изповядват веднага и кои не се нуждаят от незабавна изповед
          Б. При съзнание за собствената греховност трябва да избягваме смущението и отчаянието, които са от бесовете
          B. Припомнянето на предишните плътски грехове е вредно
          Г. За откриването на греховете пред някого от близките (не пред духовник)
          Д. За това, че е крайно опасно да се отлага изповядването на
греховете и самоизправлението
          Е. Съгрешилият не бива да се смущава, ако духовникът със строги думи лекува раната му

« Покайте се и се отвърнете от всички ваши престъпления... Отхвърлете от себе си всичките си грехове, с които сте грешили, и направете си ново сърце и нов дух...» (Иез. 18:30-31).
«Покаянието е тайнство, в което изповядващият своите грехове, като получава видимо прошка от свещеника, невидимо се освобождава от греховете от Самия Господ Иисус Христос» (Православен катехизис).


Към главната страница | Съдържание

© 2001—2005. Православна беседа. Части от четивата могат да се цитират при посочване на адреса на сайта (http://pravoslavie.domainbg.com). Цялостното преиздаване на текстове в печатно тяло или в елекронен вид — само с писмено разрешение от редакцията. Абонамент за четива по електронната поща — вж. тук.