Архимандрит Юстин (Попович)

Човеците са вечни братя и вечни събратя

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! — ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Братя мои безсмъртни, събратя мои вечни!

Наистина безсмъртни и наистина вечни. Понеже това е дарът, възкресният дар на възкръсналия Господ Христос: всички чрез Него станахме безсмъртни и вечни. Аз съм безсмъртен и вечен за вас, вие сте безсмъртни и вечни за мене. Затова всичко наше е безсмъртно и вечно и има безсмъртна и вечна ценност. Да живеем като безсмъртни и вечни същества! Заради това човеколюбивият Господ и дойде в нашия земен свят, и възкръсна, и ни даде Своето вечно Евангелие, и основа Своята вечна Църква. И чрез това ни осигури безсмъртие и живот вечен. Оттук, всичко да ни бъде заради Него — възкръсналия и вечния! А чрез Него — заради нашия безсмъртен и вечен живот.

Във всеславното Свое Възкресение Господ ни е дарувал двояко възкресение — възкресение на душата и възкресение на тялото. Възкресение на душата от греха, защото грехът е смърт на душата, гроб за душата; възкресение на тялото от тлението, което чрез греха е завладяло човешката природа. Омразата е смърт за душата, гроб на душата; сребролюбието е смърт за душата, гроб на душата. гордостта е смърт за душата, гроб на душата; злобата, гневът, похотта, мързелът, унинието, одумването, клеветата, изобщо всеки грях и всяка страст са за душата смърт и гроб. Чрез всички наши неоплакани грехове и неоплакани страсти нашата душа гние, нашата съвест гние, нашият ум гние.

Христос воскресе! Затова възкръсна, да възкръснем и ние чрез Неговата благодат, чрез Неговата възкресна сила, от всяка наша смърт, от всички наши гробове. А това ние можем, само ако поискаме. Всичко зависи от мен, от теб, от нашето лично усилие, от нашата вяра и ревност. "Стани ти, който спиш!" — в греха, в кой да е грях; в страстта, в коя да е страст; стани, греховете са приспали душата ти в сън смъртен, страстите са умъртвили душата ти! Стани и "възкресни от мъртвите" чрез покаяние! Разбуди се от смъртта чрез вяра, разбуждай се чрез молитва, чрез милостиня, чрез пост! И "ще те осветли Христос"! (Еф. 5:14) Без съмнение ще те осияе Той, стига само да се устремиш към Него чрез покаяние, чрез молитва, надежда, въздишки и сълзи! Знай, че няма грях, няма страст, няма смърт, които не можем да победим и аз, и ти, и всички ние, — да победим с възкресната сила на възкръсналия Господ Иисус, единствения Победител на всяка смърт във всички светове.

А когато аз, ти, ние възкръснем от мъртвите и почнем да ходим в нов живот, тогава Господ ще възкреси и паството ни, и ще го приведе в нов живот заради нашите молитви, заради нашата вяра, заради нашия подвиг, заради нашите вопли. И пред очите ни ще се сбъдне в нас и в нашите братя наоколо ни евангелската истина: старото премина и ето, всичко стана ново (срв. Откр. 21:4-5) — нов ум и в тебе, и в мене, и във всички нас, нова душа, ново сърце, нова съвест; нови мисли, нови чувства, нови желания, нов живот: всичко — евангелско, всичко — безсмъртно, всичко — вечно, всичко — богочовешко.


© Превод от сръбски

© 2001—2005. Православна беседа. Части от четивата могат да се цитират при посочване на адреса на сайта (http://pravoslavie.domainbg.com). Цялостното преиздаване на текстове в печатно тяло или в елекронен вид — само с писмено разрешение от редакцията. Абонамент за четива по електронната поща — вж. тук.