Последна промяна:
2005-08-03 9:52

Епископ Николай (Велимирович)

МИСИОНЕРСКИ ПИСМА

Корица

Съдържание

точка Писмо 1. До търговеца С. Т., когото „Бог не слуша“


© 2001—2005. Превод от сръбски език, Елена Узунова — Православна беседа. Части от четивата могат да се цитират при посочване на адреса на сайта (http://pravoslavie.domainbg.com). Цялостното преиздаване на текстове в печатно тяло или в елекронен вид — само с писмено разрешение от редакцията. Абонамент за четива по електронната поща — вж. тук.