Утринни молитви

Щом станеш от сън, преди да започнеш каквато и да било работа, застани благоговейно, като пред лицето на Всевиждащия Бог, прекръсти се и кажи:

 
В името на Отца и Сина и Светаго Духа. Амин!
 

След това почакай малко, докато утихнат всичките ти чувства и мислите ти оставят всичко земно: тогава направи три поклона с думите:

Молитва на митаря:

Боже, бъди милостив към мене, грешния.
 

Начални молитви:


Господи, Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята Пречиста Майка и на всички светии, помилуй нас. Амин.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Царю небесни, Утешителю, Дýше на Истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси, Благий, нашите души. *

Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас! (три пъти)

Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице, помилуй нас: Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, Светий, посети и изцели немощите ни, заради Твоето име!

Господи, помилуй! (три пъти)

Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Отче наш, Който си на небесата! Да се светù Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хлеб дай ни днес, и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.

Троични тропари:

Станали от сън, падаме пред Тебе, Благий, и Ти пеем, Силний, ангелската песен: свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица помилуй нас.

Слава:


От одъра и сън ме дигна, Господи, просвети моя ум и сърце, за да Те възпявам, Света Троице: свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица помилуй нас.

И сега:


Неочаквано ще дойде Съдията и на всекиго делата ще се открият, но с страх зовем в полунощ: свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица помилуй нас.
Господи, помилуй. (12)

Молитва:

Станал от сън, благодаря Ти, Света Троице, че поради голямата Твоя благост и дълготърпение не се прогневи на мене, ленивия и грешния, нито ме погуби с беззаконията ми, но както обикновено се показа човеколюбива и, като лежах без надежда ме дигна, за да стана рано и прославя Твоето могъщество. И сега просвети духовните ми очи, отвори устата ми, за да се поучавам с Твоите слова, да разбирам Твоите заповеди и да върша Твоята воля, и да Ти пея с сърдечна хвала, и да възпявам Твоето всесвято име: на Отца, и Сина, и Светаго Духа, сега и винаги, и во веки веков, амин.

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог.
Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог.
Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христа, нашия Цар и Бог.

Псалом 50.

(преведен според църковнославянския текст)

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости очисти беззаконието ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от греха ми: защото беззаконието си аз зная, и моят грях е винаги пред очите ми. Пред Тебе едничкия съгреших и зло пред Твоите очи извърших: тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грехове ме роди майка ми. Ето, Ти си възлюбил истината и си ми явил неизвестните тайни на Твоята премъдрост. Поръси ме с исоп, и ще бъда чист, умий ме, и ще стана по-бял от снега. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и всичките ми беззакония очисти. Сърдце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови в утробата ми* (под утроба в църковните текстове се разбира най-вътрешната част на човешката душа, цялата нейна съкровена вътрешност). Не ме отхвърляй от лицето Си, и Светия Твой Дух не отнимай от мен. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Ще науча беззаконните на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кърви (вж. тълкуването), Боже, Боже на моето спасение, и ще се възрадва езикът ми на Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала: защото да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение, и въздигни стените Иерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношения и всесъжения; тогава върху Твоя олтар ще възложат телци.

Символ на Вярата

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Когото всичко е станало; Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и Се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария, и стана човек; и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан и възкръсна в третия ден, според Писанията; и Се възнесе на небесата, и седи отдесно на Отца; и пак ще дойде с слава да съди живи и мъртви; и Царството Му не ще има край.
И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
В една света, съборна и апостолска Църква. Изповедвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век! Амин!

Молитва 1. От св. Макарий Велики:

Боже, очисти ме, грешния, защото нищо добро не сторих пред Тебе: но избави ме от лукавия, и да бъде в мене Твоята воля, за да мога неосъдително на отворя недостойните си уста, и да възхваля Твоето свято име, на Отца, и Сина, и Светаго Духа, сега и всекога, и во веки веков. Амин.

Молитва 2. от същия светец:

Станал от сън, полунощна песен Ти принасям, Спасителю, и като падам пред Теб, зова: не давай да заспя в греховна смърт, но смили се над мене, Ти, Който драговолно се разпна, и побързай да въздигнеш мен, лежащия в леност, и ме спаси в ходене пред Теб (трезвение) и молитва; и подир нощния сън, дай да изгрее за мен ден безгрешен, Христе Боже, и ме спаси.

Молитва 3. от същия светец:

Към Теб, Владико Човеколюбче, станал от сън, прибегвам, и твоите дела начевам, по Твоето милосърдие. Моля Ти се: помагай ми в всеко време, в всеко дело и ме избави от всекакви светски зли неща и дяволски подтик, и ме спаси, и въведи в Твоето вечно Царство; защото Ти си моят Творец и на всички блага Промислител и Даритель; на Тебе е всичкото ми упование, и Тебе слава възнасям, сега и всекога, и во веки веков, амин.

Молитва 4. от същия светец:

Господи, Който по многото Си благост и според великите си милости си дал на мене, Твоя раб, изтеклото време на тая нощ да премина без нападение от никакво вражеско зло — Сам Ти, Владико, Творче на всичко, удостой ме с истинската Твоя светлина и с просветено сърце да върша Твоята воля, сега и всекога, и во веки веков, амин.

Молитва 5. От св. Василий Велики:

Господи, Вседържителю, Боже на силите и на всека плът, Който във висините живееш и на смирените поглеждаш, сърца и утроби изпитваш и съкровените тайни човешки ясно предузнаваш; безначална и вечносъществуваща Светлина, у Когото няма промена или сянка от изменение. Сам, Безсмъртний Царю, приеми нашите моления, които в тоя час дръзваме да Ти принасяме от скверни уста, уповавайки се на многото Ти щедрости, и прости нам прегрешенията, които с дело, слово или мисъл, съзнателно или поради незнание сме извършили; и очисти ни от всека сквернота на плътта и духа. И дарувай ни да преминем с бодро сърце и трезва мисъл цялата нощ на сегашния живот, като очакваме идването на светлия и явен ден на Единородния Твой Син, нашия Господ, Бог и Спасител Иисус Христос, когато Съдията на всички ще дойде със слава, за да въздаде всекиму според делата; та не паднали и поленили се, но в бодри и вършещи добри дела, да се окажем готови да влезем в радостта и божествения чертог на Неговата слава, където гласът на празнуващите е непресекващ и е неизразима насладата на ония, които виждат неизказаната красота на Твоето лице. Защото Ти си истинската Светлина, която просвещава и освещава всичко, и Тебе възпяват всички твари во веки веков. Амин.

Молитва 6. От същия св. Василий:

Тебе благославяме, всевишний Боже и Господи на милостта, Който винаги вършиш с нас велики и неизследими, славни и удивителни неща, които са безчет. Ти ни даваш сън за успокоение на нашата немощ и облекчение умората на многоотрудената ни плът. Благодарим Ти, че не ни погуби с нашите беззакония, но, както обикновено, прояви човеколюбие и ни възправи, за да славословим Твоето могъщество. Затова молим Твоята безмерна благост — просвети духовните ни очи и разбуди нашия ум от тежкия сън на леността, отвори устата ни и я изпълни с хваление за Тебе, та да можем без колебание да възпяваме и прославяме Тебе, във всичко и от всички прославяния Бог, безначален Отец, с Единородния Твой Син и всесветия и благия и животворящ Твой Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Молитва 7. Към Пресвета Богородица:

Възпявам Твоята благодат, Владичице, и Те моля: облагодати ума ми. Научи ме право да ходя по пътя на Христовите заповеди. Укрепи ме да бодърствувам в песен, като прогониш (от мен) съня на унинието. С Твоите молби, Богоневесто, развържи мене, окования с веригите на грехопадението. Нощем и денем ме пази, като ме избавяш от враговете, които ме нападат. Ти си родила Животодателя Бога — оживи мене, умъртвения от страстите. Ти си родила незалязващата Светлина — просвети ослепялата ми душа. О, дивна палато на Владиката, направи от мене дом на божествения Дух. Ти си родила Лекаря — излекувай многолетните страсти на моята душа. Обхванат съм от вълните на житейската буря — насочи ме в пътя на покаянието. Избави ме от вечния огън, от злия червей и от тартара. Не допускай да стана радост на бесовете, понеже съм провинен в много грехове. О, Пренепорочна, обнови мене, изхабения от безчувствени съгрешения. Направи ме недостъпен за всяка мъка и умолù (за мен) Владиката на всички (твари). Удостой ме да се получа небесно веселие с всички светии. Пресвета Дево, чуй гласа на Твоя непотребен раб. Дай ми, Пречиста, ручеи от сълзи, които да очистят сквернотата на душата ми. Непрестанно ти принасям от сърце стенания: бъди усърдна, Владичице. Приеми моето молитвено служение и принеси го на милосърдния Бог. Ти си по-висша от ангелите, издигни ме над светското смешение. Светоносна небесна закрила, осени ме с духовна благодат. Ръце издигам и устни, осквернени от нечистота, отварям за похвала, Всенепорочна. Избави ме от душегубни беди, като усърдно умоляваш Христа, Комуто подобава чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков, амин.

Молитва 8. Към нашия Господ Иисус Христос:

Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, поради голяма любов Ти слезе и се въплъти, за да спасиш всички — и сега, Спасителю, спаси ме по благодат, моля Те. Защото, ако ме спасиш поради дела, това не е благодат и дар, а най-вече дълг. Да, богати с щедрости и неизказан в милости! Който вярва в Мене, си казал, о, Христе мой, ще бъде жив и няма да види смърт вовеки. И тъй, ако вярата в Тебе спасява отчаяните, ето аз вярвам — спаси ме, защото Ти си мой Бог и Създател. Нека вярата ми се вмени вместо дела, Боже мой, тъй като съвсем не ще намериш дела, които да ме оправдаят. Но тая моя вяра да е достатъчна вместо всичко: тя да даде отговор, тя да ме оправдае, тя да ме направи участник на Твоята вечна слава, та да не ме грабне сатаната и се похвали, Слове, че ме е изтръгнал от Твоята ръка и ограда. Но искам или не искам, Христе Спасителю, спаси ме; скоро, скоро побързай, че погинах; защото Ти си мой Бог още от утробата на майка ми. Сподоби ме, Господи, да Те възлюбя сега, както някога обикнах самия грях, и пак да почна да Ти служа усърдно без ленност, както служих преди на лукавия сатана. Най-вече ще служа на Тебе, Господ и Бог мой Иисус Христос, през всички дни на живота си, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Молитва 9. Към Ангела-пазител:

Светий Ангеле, който покровителствуваш окаяната ми душа и изпълнения ми със страсти живот, не изоставяй мене грешния, нито отстъпвай от мене, заради невъздържанието ми. Не давай място на лукавия демон да ме завладее чрез насилване на това смъртно тяло. Укрепи бедствуващата ми и слаба ръка и ме настави по пътя към спасение. О, светий Ангеле Божий, пазителю и покровителю на окаяната ми душа и тяло, прости ми всичко, с каквото те оскърбих през всички дни на моя живот и ако нещо съгреших през изтеклата нощ, закриляй ме през днешния ден и ме запази от всяко вражеско изкушение, та с никакъв грях да не прогневя Бога; и моли се за мене на Господа да ме утвърди в Своя страх и да ме направи достоен раб на Своята благост. Амин.

Молитва 10. Към Пресвета Богородица:

Пресвета Владичице моя Богородице, с Твоите святи и всесилни молби прогони от мене, Твоя смирен и окаян раб, унинието, забравата, неразумието, нехайството и всички лукави и хулни помисли от окаяното ми сърце и от помрачения ми ум; и угаси пламъка на страстите ми, понеже съм беден и окаян. И ме избави от многото лоши спомени и начинания, и ме освободи от всички зли дела. Защото си благословена от всички родове, и Твоето пречестно име се слави во веки веков. Амин.

Молитва към светията, чието име носим:

Моли Бога за мене, свети угодниче Божий (името), понеже усърдно прибягвам към тебе, бърз помощник и молител за душата ми.

Похвална песен в чест на св. Богородица:

Богородице Дево, радвай се! Благодатна Марие, Господ е с Тебе! Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, защото си родила Спасителя на нашите души.

Тропар на Кръста и молитва за Отечеството:

Спаси, Господи, Твоите люде и благослови Твоето наследие, като даруваш на православните християни победа над враговете и ги запазваш с Твоя Кръст.

Молитва на последните Оптински старци (не влиза в утринното правило, поместена е за усърдствуващите към молитвата):

Господи, дай ми с душевно спокойствие да посрещна всичко, което ще ми донесе настъпващият ден. Дай ми всецяло да се предам на Твоята свята воля. През всеки час на тоя ден ме наставлявай и подкрепяй. Каквито и вести да стигнат до мен през деня, научи ме да ги приема със спокойна душа и с твърдото убеждение, че всичко това е според Твоята свята воля.

Във всички мои думи и дела ръководи мислите и чувствата ми. При всички непредвидени случаи не позволявай да забравя, че всичко е изпратено от Теб.

Научи ме да постъпвам правилно и разумно с всеки член на моето семейство, като не смущавам и не огорчавам никого.

Господи, дай ми сили да понеса умората на настъпващия ден и всички събития през деня. Ръководи моята воля и ме научи да се кая, да се моля, да вярвам, да се надявам, да търпя, да прощавам, да благодаря и да обичам всички. Амин.

Молитвата на йеросхимонах Партений Киевски:

Господи Иисусе Христе, Сине Божий, не допускай да ме обладават суетност, самолюбие, чувственост, нехайство, гняв, и да ме отвличат от любовта към Теб... О, Господи, Създателю мой, всичкото мое Упование! Не ме оставяй без наследство в блажената вечност; направи и аз да последвам Твоя свят пример, да бъда покорен на поставените над мене власти; дарувай ми тая чистота на духа, тая простота на сърцето, които ни правят достойни за любовта Ти.

Към Тебе, о, Боже мой, въздигам душата и сърцето си: не оставяй Твоето създание да погине, но ме избави от единственото и най-голямо зло — греха. Направи, Господи, да понасям безпокойствата и душевните скърби с търпение, както с радост приемам сърдечните удоволствия. Ако Ти, Господи, искаш, можеш да ме очистиш и осветиш. Ето, предавам се на Твоята благост, като прося да изтребиш от мен всичко, което Ти е противно, и да ме причислиш към множеството Твои избраници.

Господи, отнеми от мене празнотата на духа, която прахосва времето, суетата на мислите, която пречи на Твоето присъствие и разсейва вниманието ми по време на молитва. Ако с помислите си се отдалечавам от Теб, когато се моля, то помогни ми това разсейване да не е драговолно, и, отвръщайки ум, да не отвръщам от Теб сърцето си.

Изповядвам на Тебе, моя Господ и Бог, всички грехове на моето беззаконие, сега и преди сторени пред очите Ти — прости ми ги заради Твоето свято име и спаси душата ми, що си изкупил с драгоценната Си Кръв. Отдавам се в ръцете на Твоето милосърдие, предавам се на Твоята воля: постъпи с мене според благостта Си, а не според моите злини и беззакония. Научи ме, Господи, тъй да разполагам делата си, че те да спомагат за прославата на Твоето свято име.

Смили се, Господи, над всички християни, чуй желанието на всички, що викат към Тебе, избави от всяко зло, спаси Твоите раби (имена), прати им отрада, утешение в скърбите и Твоята свята милост. Господи! Моля Те особено за тия, които с нещо са ме обидили и наскърбили, или са ми сторили някакво зло: не ги наказвай заради мене, грешния, но излей върху им Твоята благост...

Господи, моля Те за всички, които аз, грешният, съм наскърбил, обидил или съблазнил с дело, слово, помисъл, съзнателно или несъзнателно. Господи Боже! Прости нам нашите взаимни оскърбления; прогони, Господи, от нашите сърца всяко негодуване, подозрение, гняв, злопаметност, кавги и всичко, което може да пречи на любовта и намалява братолюбието.

Помилуй, Господи, тия, които са заръчали на мене, грешния и недостоен, да се моля за тях! Помилуй, Господи, всекиго, който проси Твоята помощ. Господи! Направи тоя ден ден на Твоето милосърдие, дай всекиму според молбата, бъди пастир на заблудените, водител и светлина на тънещите в неведение, наставник на лишените от мъдрост, баща на сиротните, помощник на потиснатите, лекар на болните, утешител на умиращите, и всинца ни приведи към желания край — при Тебе, нашето Пристанище и блажено Упокоение. Амин.
 

След това се помоли за здравето и спасението на твоя духовен отец и твоите родители, сродници, началници, твоите благодетели, болните или нахождащите се в скръб. Ако можеш, чети този Поменик:

За живите:

Спомни си, Господи Иисусе Христе, Боже наш, Твоите от века милости и щедрости, поради които стана и човек, като благоволи да претърпиш разпятие и смърт за спасението на право вярва-щите в Тебе и, като възкръсна от мъртвите, възнесе се на небесата и седиш отдясно на Бога Отца и милостно поглеждаш към смирените молби на онези, които Те призовават от все сърце; наклони ухо и чуй смиреното моление на Твоя непотребен раб, което Ти принасям за всички хора като приятно духовно благоухание. И най-напред си спомни Твоята свята, съборна и апостолска Църква, която придоби с Твоята драгоценна кръв, и я утвърди, укрепи, разшири, увеличи и я запази во веки непобедима от адовите сили. Прекрати разделенията в Църквата, умири вълненията на народите, скоро разори и изкорени надигането на ересите и сектите, и ги унищожи чрез силата на Твоя Свети Дух. Поклон.

Спаси, Господи, и помилуй, нашето страдащо Отечество България и всички, живеещи в него и в изгнание православни християни. Поклон.

Спаси, Господи, и помилуй всички православни митрополити, архиепископи и епископи, свещеници и дякони, и всички църковни люде, които свято пазят предадената нам от апостолите и св. вселенски събори православна вяра, и по техните свети молитви помилуй и спаси и мене, грешния. Поклон.

Спаси, Господи, и помилуй моя духовен отец (сана и името), и по светите му молитви прости моите съгрешения. Поклон.

Спаси, Господи, и помилуй всички наши братя и сестри, които Ти служат с трудовете си в тоя храм (тружениците, земеделците и работниците, дошли от света, да послужат на тая света обител). Поклон.
 

Тук следва да споменеш твоите родители, ако са живи, а ако са покойници, прескочи това.

Спаси, Господи, и помилуй моите родители (имената), братя и сестри, моите сродници по плът, всички близки от моя род и приятелите ми, и им дарувай Твоите земни и небесни блага. Поклон.

Спаси, Господи, и помилуй нашите отци, братя и сестри, които пребивават в светогорските и в българските монастири, и тия, които живеят в други места, и по техните молитви помилуй и мене, грешния. Поклон.

Спаси, Господи, и помилуй, по многото си щедрости, всички свещеномонаси, монаси и монахини, и всички живеещи в девство, благоговение и постничество в монастири, пустинни места, пещери, планини, стълпове, затвори, скални процепи, острови сред морето и православно живеещите на всяко място, което Ти владееш, които благочестно Ти служат и Ти се молят: облекчи теготите им, утеши ги в скръбта им и им дай сила и якост за подвиг, и по техните молитви ми дарувай прошка на греховете. Поклон.

Спаси, Господи, и помилуй стари и млади, бедни, сироти и вдовици, и ония, които са болни и страдащи, в беди и скърби, в опасности и пленничество, в тъмници и заточение, и най-вече гонените заради Тебе и православната вяра: спомни си за тях, посети ги, укрепи и утеши ги и скоро им дай с Твоята сила облекчение, свобода и избавление. Поклон.

Спаси, Господи, и помилуй нашите благодетели и ония, които проявяват към нас милост, хранят ни и ни дават милостиня, и ония, които са заповядали нам, недостойните, да се молим за тях, и ония, които облекчават живота ни: стори с тях по Твоята милост, дарувай им всичко, що просят за своето спасение и получаване на вечни блага. Поклон.

Спаси, Господи, и помилуй изпратените по служба и пътешествуващите наши отци, братя и сестри (близки и сродници) и всички православни християни. Поклон.

Спаси, Господи, и помилуй всички, които аз безумно съблазних, отклоних от спасителния път и увлякох към зли и непотребни дела: по Твоя божествен промисъл отново ги върни към пътя на спасението. Поклон.

Спаси, Господи, и помилуй ония, които ме мразят и обиждат, които ми правят зло, и не ги оставяй да погинат заради мене грешния. Поклон.

Отстъпилите от православната вяра и ослепените от гибелни ереси и секти просвети със светлината на Твоето познание и присъедини към Твоята света, апостолска и съборна Църква. Поклон.

За покойниците:

Помени, Господи, отишлите си от този живот правоверни царе и царици, благоверни князе и княгини, православни светейши патриарси, преосвещенни митрополити, архиепископи и епископи, и ония, които са Ти послужили в свещенически, дяконски и монашенски чин, и блаженните ктитори на тоя свят храм (на тая света обител) и заедно със светиите ги упокой в Твоите вечни жилища. Поклон.
 

Ако имаш покойни родители или сродници, помени ги тук така:

Помени, Господи, душите на Твоите починали раби: моите родители (имената) и всички сродници по плът, и им прости всички волни и неволни прегрешения, като им даруваш небесното царство, дял в Твоите вечни блага и насладата на Твоя безкраен и блажен живот. Поклон.

Помени, Господи, и всички починали с надежда за възкресе-ние и вечен живот наши отци, братя и сестри, и всички право-славни християни, всели ги с Твоите светии там, дето сияе свет-лината на Твоето лице, а нас помилуй, като благ и Човеколюбец. Амин. Поклон.
 

Най-накрая се казва три пъти:

Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, отишли си преди нас с вяра и надежда за възкресение, и направи вечна тяхната памет.
 

След това завършваме със следните молитви:

Достойно е, наистина, да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-чтима от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, те величаем.

Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Господи помилуй (3). Господи, благослови.
 

И отпуст:

Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята Пречиста Майка, на преподобните и богоносни наши отци, и на всички светии, помилуй ни. Амин.© Компютърен набор, превод и редакция според църковнославянския текст

© 2001—2005. Православна беседа. Части от четивата могат да се цитират при посочване на адреса на сайта (http://pravoslavie.domainbg.com). Цялостното преиздаване на текстове в печатно тяло или в елекронен вид — само с писмено разрешение от редакцията. Абонамент за четива по електронната поща — вж. тук.