Инок Всеволод (Филипиев)*

Игумения Серафима — това е цяла епоха за Православието в България


       Как да не се удивиш на Божия Промисъл? В последните броеве на «Православная Русь»** започнахме да публикуваме дневника на една поклонничка за Княжевската Покровска девическа обител в България; в него се говори много и за основателката и игуменията на тази обител — матушка Серафима. И ето, че получаваме известие, че матушка Серафима се е прибрала при Господа на 5 юни т. г., в навечерието на празника на всички светии.
       Игумения Серафима — това е цяла епоха за Православието в България. Руска емигрантка, духовна дъщеря и сподвижница на светител Серафим (Соболев), усърдна молитвеница, духовна наставница и мъдра майка на своите монахини, изповедница на Юлианския календар и традиционната православна пасхалия...
       Мъченикът Йосиф (Муньос) казваше за Княжевския манастир, че това е най-добрата женска православна обител! Той много обичаше и ценеше матушка Серафима и сестрите на манастира.
       И мен Господ ме удостои да посетя Княжевския манастир и да беседвам продължително с матушка Серафима. Накратко мога да кажа: порази ме духа на истинско Християнство и Монашество.
       Но и нужно ли е да говоря повече, достатъчно е човек да се вгледа в това лице:

Упокой, Господи, душата на игумения Серафима и по нейните свети молитви помилуй нас, грешните!

инок Всеволод


* За инок Всеволод (Филипиев) можете да прочетете (на руски език) тук.
** «Православная Русь» — официален църковно-обществен орган на Руската Православна Църква зад граница. — бел. ред.


Към главната страница | Съдържание
. Православна беседа. При препечатване на материали посочването на автора и на pravoslavie.domainbg.com е задължително. Ако желаете да получавате известия за новопостъпили четива, пишете ни! Вашите отзиви можете да оставите тук.
ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ — www.logoSlovo.RU