Архимандрит Серафим (Алексиев)

ЦЪРКОВНО-МИСИОНЕРСКОТО ДЕЛО НА КОНСТАНТИН ФИЛОСОФ — СВ. КИРИЛ

Корица

Съдържание:

Преди да започнете прочита на книгата, нужно е да си инсталирате шрифта CyrillicaOchrid, без който няма да може да четете текстовете на старобългарски в книгата

Няколко думи за Панонските легенди и по-специално за св. Кириловото житие като извори.
1. Подготовка на св. Константин Философ за бъдещата му мисионерска дейност.
2. Начало на църковно-мисионераската дейност на св. Константин Философ. Прение с иконоборческия патриарх Иоан VІІ.
3. Мисията при сарацините (арабите).
4. Мисията при хазарите.
5. Мисията в Моравия.
6. Борба с триезичния предразсъдък.
7. В Рим.
Заключение