Игумен Никон. Писма 40-49

40.

Драга М.!

Пишеш, че Господ пак те е посетил с болест, паднала си и си ударила хълбока. Самата ти съзнаваш, че това е допуснато за греховете ти. Преди това си имала остра кавга с ... . Наистина, заради твоята гневливост, несдържаност и пр. Господ се старае да те смири. Длъжна си и ти самата да се бориш със себе си. “Приготвих се и не се смутих” (Пс. 118:60, по слав. текст). Така трябва винаги да сме готови за това, че може да се появи една или друга страст и трябва да знаем какво да предприемем, за да не бъдем победени от нея. Ако пък сме се поддали, то трябва да се смиряваме, не да се оправдаваме, а за всичко да виним и укоряваме себе си, като молим Бога и хората за прошка. “Да се приготвяш” знаеш как, но рядко го правиш на дело.

Поздрав и Божие благословение на всички.

Н.
1951 г.

41.

Мир вам, драги ... !

Господ да ви благослови, да огради от всякакво зло, да ви настави на пътя на спасението. “Скъпете времето, защото дните са лукави” (Еф. 5:16). Принуждавайте се да живеете по Божиите заповеди, а за греховете и грешките се кайте, не се оправдавайте, а показвайте на Господа своята греховност и немощ, беднотата си, за да получите помилуване и дори блаженство. Казано е: “блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно” (Мат. 5:3). Ако освен, че съзнаваме собствената бедност откъм добри дела пролеем понякога и сълза на съкрушение, то ще бъдем двойно блажени, ще бъдем утешени от Господа.

При вас ли е Т.? Дойде ли Ш.? Предайте ù, ако е пристигнала, поздрав и Божие благословение от мен. На Т. предайте, че ще се радвам, ако някога ме посети. Може да дойде от Москва през ваканцията. Ще платя пътя. Моля го със земен поклон да не отхвърля Бога, да не слуша безбожни разговори, да не чете атеистични книги, но да пази душата си. Нека поне веднъж на ден прави земен поклон с молитвата “Господи, бъди милостив към мен грешния и ме спаси”. Ако изпълни това правило, ще получи голяма полза ...

Господ да ви благослови и да ви помилува всички и тук, и в бъдещия живот.

Благодаря за краставиците.

Н.
1952 г.

42.

Драга моя М.!

Ти вече униваш и се разстройваш от едно малко изкушение. Господ го допуска с теб, за да познаеш немощта си и да разбереш, колко много се таи в душата на човека, какъв труд трябва да се положи, за да се очисти човек от страстите си, да стане “храм на живия Бог” (II Кор. 6:16) и да достигне спасение. Когато ти се открие цялата човешка немощ, тогава ще паднеш пред Господа и вече от дълбините на сърцето си ще почнеш да въпиеш към Него, като давещият се апостол Петър. Тогава ще получиш помощ от Господа и ще разбереш, че наистина близко е Господ до ония, що призовават името Му от цялото си сърце и вече с благодарност ще паднеш пред нозете Му и ще оплакваш всички свои грехове, с които си оскърбявал Господа. Тогава ще се смири сърцето ти, ще престанеш да осъждаш другите, и ще започнеш да се стремиш към това Господ да ти прости миналите грехове и да не допуска да Го оскърбяваш занапред чрез нарушаване на заповедите. Ще разбереш също колко суетно е всичко земно, че твойта привързаност към земята, свадите, огорченията заради вещи, заради постъпки, заради думи — всичко това е тъй нищожно, че не си струва заради него да се огорчаваме, да се караме и да губим душевния си мир, а може би и спасението си.

Ето, ти си разбрала какво означава името “майка”, какво е това скръб, ревност и прочие. Ако Господ ти откриеше до дъно собствената ти душа, ти навярно би се отчаяла. Но всичко лошо, всички страсти, всички бесовски хитрини, всички скърби и страдания — всичко се побеждава чрез смирението. Смирението се проявява тогава, когато кажем от все сърце на Господа: “Получаваме заслужено според делата си, спомни си за нас, Господи, кога дойдеш в царството Си”.

Ако съумеем да казваме така във всички случаи от живота, ако не роптаем нито срещу Господа, нито срещу хората, то веднага ще ни стане леко и ще бъдем на правилен духовен път. Дори и ако пороптаем срещу някого, то трябва още повече да се смирим и да кажем: “Господи, наистина не струвам нищо, само Ти можеш да ме спасиш”. “Ако искаш, можеш ме очисти” — е казал на Господа загубилият всяка друга надежда за изцеление прокажен и тогава е чул от Него: “Искам, очисти се” — и Господ, докосвайки го, го изцелил (Мат. 8:2-3; Марк. 1:40-41; Лука 5:12-13).

Така и ние, разбрали до дън душа своето безсилие и духовна бедност, нека се обърнем към Господа, към Единствения наш Спасител и от съкрушено и смирено сърце да му кажем: “Господи, ако искаш, можеш да ме изцелиш и да ме спасиш” — тогава ще получим отговора от Разпъналия се за нас Господ: “Искам, очисти се”. Душата ни ще чуе ясно този отговор и ще получи сила да понася с благодарност всички скърби на земния живот, така както както и разбойникът безропотно е висял до вечерта на кръста в ужасни мъки. Да помогне Господ, драга М., да разбереш това, да се смириш и да се отдадеш в Божиите ръце. Непрекъснато повтаряй: “Господи, да бъде светата Ти воля; Господи, прави с мен, каквото Ти е угодно, само не допускай да възроптая срещу Тебе, само ме спаси”.

Досега само си чела и си слушала за душевната борба, за плача, за сърдечните страдания. Господ допуска от опит да познаеш и да решиш за себе си — ще търпиш ли без ропот и ще благодариш ли на Господа или ще се предадеш на ропот, а после дори по-лошо — и на отчаянието.

Решавай сама. “Дай кръв и приеми Дух”. Младенческите дни са отминали, време ти е да се захванеш с делото на възрастните. “Сърце съкрушено и смирено Бог не ще презре” (Пс. 50:19, по слав. текст), “мрежите на дявола не се докосват до смиреномъдрия” (видение на преп. Антоний Велики за мрежите).

Ако пък се предадеш на ропот, ако почнеш да обвиняваш хората и външните обстоятелства, то оттук ще преминеш към ропот и срещу Бога и можеш да стигнеш до отчаяние, от което да те избави Господ.

Да ти дарува Господ душевен мир, смирение и духовен разум. Да ти даде Господ търпение и сила да понасяш тежестта и на своите страсти, и на страстите на ония, с които общуваш.

Прости ми, ако с нещо съм те огорчил. Живей мирно с К., впрегни всички усилия за това. Напомням ти, което съм ти казвал не веднъж, спасението ти е свързано с К. Отстъпвай ù във всичко, дори и работата да пострада. “Каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?” (Мат. 16:26). Така и ти не вреди на душата си заради дреболии. Запазвай мира и знай, че както в тебе има страсти, така ги има и у нея, и на нея й е още по-трудно да се бори, отколкото на тебе. И ако ти се смиляваш над нея и не я осъждаш, то и Господ ще се смили над теб и няма да те осъди.

Получих и разбрах писмото ти, изпратено след заминаването на нашите от Козелск. Жал ми е за теб, съчувствувам ти и моля Господа да ти помогне по-леко да пренесеш изкушението. “Човек неизкушен е неизкусен”. Познай себе си и не се хвали, че в теб няма това или онова. В теб има всичко, само че не всичко се е открило, а за гордите или неразумни думи ще се помъчиш от това, за което си се похвалила или си казала неразумно.

Изпратете картината по пощата.

Н.
1958 г.

43.

Мир на вас, драги, мир на всички!

Пишеш, че тъгуваш много, че не можеш да оставаш сама в къщи, плачеш и не знаеш с кого да споделиш. “На ония, които любят Бога всичко съдействува към добро” (Рим. 8:28). Ако скърбите не бяха полезни за хората, то Господ нямаше да ги изпраща. Лек за тъгата и скръбта е молитвата или псалмопението и благодарението на Господа. Ако се самопринуждаваш да четеш Псалтира с внимание и по-често прибавяш Иисусовата молитва, молитви към Божията Майка и към светиите, то скръбта ти ще утихне и ще получиш голяма душевна полза. Ако пък се изнуряваш в скръбта си и плачеш по светски, то силно ще съгрешиш и ще си повредиш телесно и духовно и не ще намериш утешение.

Откривай сърцето си пред Господа с всичките си немощи, не се оправдавай, смятай себе си за достойна не само за временните скърби, но и за вечните мъки, без обаче да губиш надежда на Божието милосърдие, надявайки се на кръстните страдания на Спасителя, взел върху Себе си греховете на целия свят — и ще придобиеш отрада, и мир, и спасение. Можеш да четеш Псалтира и другите молитви седнала или легнала, само не се отвличай в празнословие и в мечтания. Скърбите и болестите помагат на човека да се откъсне от земната суета и повече да се прилепи до Бога. Не унивай напразно. Предай се в Божиите ръце. Не осъждай никого, имай мир с всички и Господ ще те утеши.

Привет на всички и Божие благословение. Спасявайте се. Всички наши тъгуват по вас и ви се кланят.

Н.
1953 г.

44.

Драга ...!

Мир и спасение ти желая, и здраве и сили.

Научи се да търпиш и да прощаваш на всички, особено на близките. “С търпението си спасявайте душите си” (Лука 21:19). “Който претърпи докрай, ще бъде спасен” (Мат. 10:22). Спасявай се и не слушай дявола.

Иер. Н.

45.

Драга ...!

Разбрах не от ..., а от писма, че често нямаш мир с родната си сестра, като се стига понякога до там, че понякога ти идва да се обесиш. А за тебе и особено за ... отдавна ви е време да знаете, че има дявол и бесове, които поради крайната си злоба искат да погубят всеки човек. Как правят това? Ето как: стараят се да действуват върху страстите на човека и да ги раздуват до такава сила, че те да го погубят.

Ако някой, например, обича да си пийне, бесовете го принуждават да пие все повече и повече, опитват се да го доведат до алкохолизъм, до сбивания, убийство и самоубийство и с това да го погубят навеки. Другиго бесовете научават да краде, трети съвсем незабележимо довеждат до високомерие, тщеславие, гордост и накрая до духовна прелест и се стараят така да го погубят. Те търсят и по много други пътища вечното гибел на човека.

Точно по същия начин бесовете се стараят да погубят и тебе заедно с ..., или поне едната от вас. По какъв начин се опитват да го сторят? — Ти сама добре знаеш. Бесовете предизвикват между вас кавги, разгорещяват ви до състояние, че сте готови да се изтрепете една друга, разстройват ви и ви омрачават дотам, че, видиш ли, по-добре е да се обесиш, отколкото да живееш така. Ако ти или който и да е приеме поне за малко тази мисъл, то бесовете с още по-голяма сила, с помощта на други, още по-силни бесове (“други седем духа, по-зли от себе си”, както е казано в Евангелието), ще се стараят по-често и по-дълбоко да влагат тази мисъл за самоубийство. Ако човек не се възпротиви на тази дяволска мисъл със всичките си сили, а ù даде поне някакво съгласие, то бесовете, по Божие допущение заради страстите и неразкаяността и злобата, могат да задушат човека, могат да подадат въжето или дори кърпа и да помогнат на човек да свърши със себе си.

..., помисли си, когато си в спокойно състояние, в какво омрачение на душата трябва да дойдеш, заради малка скръб да преминеш във вечната и най-ужасна мъка. Колкото и тежко да ни е тук, дори да живеехме на земята хиляди години в тежки страдания — всички те ще имат край. А в ада мъките не свършват никога.

Представи си, например, такава картина: шайка злодеи, най-отвратителни, стотина души, са те хванали в гората и цял ден се гаврят с тебе. Как би се чувствувала ти при това? Тук поне смъртта би те избавила от това положение. А самоубиецът попада в ръцете на бесовете, които са хиляди пъти по-лоши, по-зли и по-отвратителни от ония злодеи, под пълната им власт и издевателство, и всичко това, без да броим неугасимия и несветещ огън и незаспиващия червей... И тези мъки няма да имат край... Какъв ужас! Да се достигне до това състояние заради дреболии, затова че ... е лоша или зла, че тя не иска това или онова, или прави нещо не както трябва или някак те е обидила. Ако такава дреболия не можете да търпите, то как не те ужасяват адските мъки?

Ще кажеш, че в такъв момент не мислиш за нищо, а си готова да си сложиш примката. Казваш истината, че не мислиш за нищо, забравяш Бога, бъдещите вечни мъки. И в това също е хитростта на бесовете и въздействието им върху душата на човека.

Където е Господ, там има мир, светлина, разум, радост. Където е дяволът — там има разстройство, душевен мрак, омрачение на разума, отчаяние, готовност за всякакво зло.

Много пъти съм ти говорил за това. Още веднъж, може би за последен път те предупреждавам: не подавай ръка на дявола. Моли се на Бога и проси, когато си в спокойно състояние да не допуска да достигаш до омрачение, да не дава на бесовете власт над тебе. Господ ще те защити, ако ти самата не запълзиш към ада. Помни Иуда. Той позволил на дявола да влезе в него и погинал от ужасна смърт, след която преминал във вечната мъка, на дъното адово.

..., не се шегувай с тази работа. Бъди по-далече от подобни мисли. Господ да ти помогне да разбереш написаното и да избегнеш ръцете на бесовете и тук, и в бъдещия живот, а като потърпиш малко тук, да влезеш в царството Божие, във вечната радост и блаженство. Амин.

Бъди здрава в тялото и душата си.

Н.

46.

Драга ...!

Мисли по-често за смъртта и за това кой ще те срещне там. Могат да те посрещнат светли ангели, а могат да те обкръжат и мрачни, злобни демони. От погледа им само човек може да си изгуби ума.

Нашето спасение се състои в това именно: да се спасим, т. е. да не попаднем в ръцете на демоните, а да се избавим от тях и да влезем в царството Божие, в безкрайната, непостижимата тук радост и блаженство. Струва си тук човек да се потруди, има за какво. Демоните са горди и обладават горделивите, значи, трябва да се смирим. Демоните са гневливи, значи трябва да придобием кротост, за да не ни обладаят като сродни по душа. Демоните са злопаметни, немилосърдни, значи, трябва по-бързо да прощаваме и да се сдобряваме с обидилите ни и да бъдем милостиви към всички. И тъй — във всичко.

Трябва да подтискаме в душата си бесовските свойства и да насаждаме ангелските, които са указани в св. Евангелие.

Ако след смъртта в душата ни има повече бесовско, то бесовете ще ни овладеят. Ако пък ние още тук осъзнаем своите бесовски качества, молим Господа да ни прости за тях и сами прощаваме на всички, то Господ ще ни прости, ще унищожи всичко зло в нас и няма да ни предаде в ръцете на бесовете. Ако тук не осъждаме никого, то и Господ няма да ни осъди там. Така е и във всичко.

Нека живеем в мир, прощавайки един другиму, по-бързо да се примиряваме взаимно, нека се каем във всичко пред Бога и да молим за милостта му и за спасението от бесовете и вечните мъки, докато още има време.

Нека не си играем с вечната си участ. Господ да те вразуми. Амин.

Н.

47.

..., мир на тебе!

Как се бориш с бесовете? Не унивай, трябва да потърпиш и лошия си характер. Винаги моли Бога за помощ, за да не останеш без Бога по време на изкушение и да не станеш играчка на бесовете. Сама всеки миг се принуждавай да бъдеш по-вежлива с всички и начаса да молиш за прошка, ако оскърбиш някого.

Господ да те благослови и да ти помогне!

Н.

48.

Драга ...!

Потърпи скърбите, болестите, и теготите, и обидите в този живот, потърпи без ропот — и ще наследиш царството Божие.

Светците са казвали, че ако човек знаеше каква радост ще бъде за наследилите царството Божие, той би се съгласил всеки ден да се разпъва на кръст през целия си живот, само да не загуби вечното блаженство. А Господ и не изисква от нас такива страдания. Иска само да вярваме в Него и да изтърпим смирено всичко, което Той изпрати за нашето очистване.

Потърпи, мила моя. Може би скоро и за всички ни ще дойде краят. Страшно е да се умира в грехове с ропот в душата, без мир, без покаяние. Нима се тъй неразумни, че да не изтърпим малката и кратка скръб, за да избегнем вечните, ужасните и непостижими сега скръб и мъки в ада, в обществото на бесовете и отхвърлените хора.

Колко тежко е в затвора с хулигани! А в ада с бесовете ще бъде милиони пъти по-тежко. Потърпи, не унивай, не се отчайвай, прости на всички и прощавай и в бъдеще, смирявай се — и още тук ще намириш мир и утешение своята мятаща се душа.

Бъди здрава. Господ да ти помогне и да те вразуми, и да те благослови.

Н.

49.

Драга ... !

Поздравявам те с имения ти ден и ти желая: здраве за тялото, смирение за душата, търпение и въздържание за езика. Пожелавам ти винаги в себе си да помниш Бога. Ако пък у тебе няма нищо от това, съкрушавай се в сърцето си пред Бога и казвай всякога като митаря: “Боже, бъди милостив към мене грешната!” или “Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилвай ме грешната!”

Считай се най-лоша от всички и ще бъдеш достойна за почит пред Бога, имай милост към ... и към всички хора — тогава и Господ ще ти окаже милост, защото е казано: “С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери” (Мат. 7:2). Не осъждай никого и няма да бъдеш осъдена от Бога. Което ти е по-лесно да правиш — него вземи и го развивай в сърцето си, докато получиш плод.

“А плодът на духа” от всяко правилно дело “е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост” и т. н. (Гал. 5:22-23)

Господ да те изпълни с такива плодове по молитвите на твоя Ангел-пазител. Господ да те благослови.

Твоят отец Н.
5/XII-1949 г.

Съдържание

© 2001—2005. Православна беседа. Части от четивата могат да се цитират при посочване на адреса на сайта (http://pravoslavie.domainbg.com). Цялостното преиздаване на текстове в печатно тяло или в елекронен вид — само с писмено разрешение от редакцията. Абонамент за четива по електронната поща — вж. тук.