Последна промяна:
2005-09-24 16:11

Църковен амвон

Бърз преход по страниците на «Православна беседа»

Проповеди. Слова. Фрагменти

Страницата се посвещава на дивния подвижник и молитвеник, чудотвореца на ХХ век — светител Йоан, архиепископ Шанхайски и Санфрациски, Чудотворец

Светителю отче Йоане, моли Бога за нас!

Светител ЙОАН (Максимович), архиепископ Шанхайски и Сан-Франциски. Събрани съчинения
 
Ню-Йоркски митрополит ФИЛАРЕТ (Вознесенский)
 
Архимандрит СЕРАФИМ (Алексиев)
 
Триадицкий епископ ФОТИЙ. Избрани проповеди*

Празниците на Христовите мъченици в нашия живот | Словото на нашите души | От човешките пътища към пътя на спасението | Човек няма други врагове, освен себе си (2 май 2003 г., гр. Сандански) | Светците — небесно съкровище в нашия разчовечващ се свят (Неделя на всички светии, 6 юни (24 май ст.ст.) 2004 г.) | От българския Велики Петък — към българското Възкресение (Неделя на всички български светци 13 юни (31 май, ст. ст.) 2004 г.) | Да си православен днес (Св. първовърховни апостоли Петър и Павел — 12 юли (29 юни, ст. ст.) 2004 г. ) |


* Заглавията на проповедите на Триадицкия епископ Фотий са дадени от «Православна беседа»
 
 

© 2001—2005. Православна беседа. Части от четивата могат да се цитират при посочване на адреса на сайта (http://pravoslavie.domainbg.com). Цялостното преиздаване на текстове в печатно тяло или в елекронен вид — само с писмено разрешение от редакцията. Абонамент за четива по електронната поща — вж. тук.