Пастирско обръщение на епископ Фотий

Произнесено в катедралния храм „Успение Богородично“, София, на Рождество Христово (25 дек. 2001/7 ян. 2002 г.) след огласяването на Писмото на сестрите от Покровската девическа св. обител.

Вярвам, възлюбени, че чувствата към архиепископ Серафим, изразени в това писмо, са в една или друга мяра чувства на всеки едного от нас, на всички нас.

И тъй, с архиерейско решение и благословение, със знанието и одобрението на духовните лица, членове на църковния съвет на нашата общност и най-вече, ако Господ ни удостои, на 25-ти и 26-ти февруари тази година, по граждански стил, ще бъде извършено местното църковно прославление на архиеп. Серафим (Соболев) като светец, почитан в пределите на нашата духовна юрисдикция.

Вие сами се досещате, че този акт ще предизвика отрицателни реакции у някои; ще бъде много болно, ако тези отрицателни реакции се насочат срещу личността на архиеп. Серафим. Но ако обвинения, критики, хули, отрицания се посипят върху нас самите — това ще бъде напълно заслужено; защото факт е, че ние с вас държим драгоценния съсъд на Истината с нечисти ръце. Би било жалко и глупаво да се гордеем с това, което предприемаме. Тъкмо обратното: ако ние почитаме истински Владика Серафим, трябва да тачим и духовните му завети и да носим в себе си поне частица от неговия дух, а това ще рече — да посрещнем всички обвинения, укори кротко, без да влизаме в ненужни словоборства с когото и да е. Кротко и смирено. Допълнително и своевременно ще бъде оповестена програмата на богослуженията в деня, предшествуващ прославлението — 25-ти февруари, и в самия ден на прославлението, 26-ти февруари — деня, в който архиепископ Серафим се е преставил в Господа.

Той е прославен от Господа; нашето прославление няма да добави абсолютно нищо към славата, с която Господ го е прославил. То е потребно на самите нас, за да задълбочи стремежа ни да следваме неговите завети истинно, по същество. Стана дума в Рождественското слово, че нещо може да е правилно от външна, изцяло формална гледна точка. В този смисъл можем да имаме, както казва о. Серафим (Роуз), правилно Православие, лишено от духа на истинското християнство. Ние трябва да се стремим именно към този дух, към този благодатен дух, който приснопаметният архиеп. Серафим бе получил в голяма, „добра, натъпкана“, както се казва в Евангелието, „препълнена мярка“ (срв. Лука 6:38, бел. ред.). Дано по неговите свети молитви Господ да ни удостои не след дълго, всички заедно, да прославим този, когото Бог е прославил, амин!


Православна беседа